Execute

Instrukcja Execute służy do uruchamiania innych programów w czasie, gdy aplikacja QlikView ładuje dane. Na przykład w celu wykonania niezbędnych przekształceń.

Uwaga:

Instrukcje Execute są wykonywane tylko wówczas, gdy w preferencjach użytkownika włączona jest funkcja pomijania zabezpieczeń.

Składnia:  

execute commandline

Argumenty:  

Argument Opis
commandline

Tekst, który może zostać zinterpretowany przez system operacyjny jako linia poleceń.

Przykład:  

Execute C:\Program Files\Office12\Excel.exe;

Execute winword macro.doc;

Execute cmd.exe /C C:\BatFiles\Log.bat;

Uwaga: Należy uwzględnić parametr /C, ponieważ jest to parametr cmd.exe.