Alias

Instrukcja alias służy do ustawienia aliasu, który będzie używany jako nazwa pola we wszystkich wystąpieniach tego pola w skrypcie.

Składnia:  

alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}

Argumenty:  

Argument Opis
fieldname
Nazwa pola w danych źródłowych
aliasname Alias, który ma być użyty zamiast niej

Zob. także: