QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Concatenate

Nawet jeśli dwie tabele przeznaczone do konkatenacji zawierają różne zestawy pól, konkatenacja dwóch tabel może zostać wymuszona za pomocą prefiksu Concatenate. Ta instrukcja wymusza konkatenację z istniejącą nazwaną tabelą lub najnowszą poprzednio utworzoną tabelą logiczną. Konkatenacja automatyczna zachodzi, gdy dwie tabele mają te same nazwy pól.

Składnia:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

 

Konkatenacja zasadniczo działa tak samo jak instrukcja SQL UNION, ale z dwiema różnicami:

  • Prefiks Concatenate może być używany bez względu na to, czy tabele mają identyczne nazwy pól.
  • Prefiks Concatenate nie powoduje usunięcia identycznych rekordów.

Argumenty:  

Argument Opis
tablename Nazwa istniejącej tabeli.

Przykład 1:  

LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

Przykład 2:  

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;