QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Add

Prefiks add można dodać do każdej instrukcji LOAD, SELECT lub map...using w skrypcie. Ma on znaczenie tylko wtedy, gdy wykonywane są przeładowania częściowe.

Składnia:  

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

 

Podczas częściowego przeładowania tabela QlikView o nazwie wygenerowanej przez instrukcję add LOAD/add SELECT (o ile taka tabela istnieje) zostanie dołączona do wyniku instrukcji add LOAD/add SELECT. Nie jest wykonywane sprawdzanie duplikatów, instrukcja z prefiksem add zazwyczaj zawiera bowiem kwalifikator distinct lub klauzulę where eliminującą duplikaty. W przypadku instrukcjimap...using mapowanie jest przeprowadzane również podczas częściowego wykonywania skryptu.

Argumenty:  

Argument Opis
only Opcjonalny kwalifikator wskazujący, że instrukcja ma być ignorowana podczas normalnego (nieczęściowego) przeładowania.