MoneyDecimalSep

Zdefiniowany separator dziesiętny zastępuje symbol dziesiętny dotyczący waluty w systemie operacyjnym (ustawienia regionalne).

Składnia:  

MoneyDecimalSep

Przykład:  

Set MoneyDecimalSep='.';