Time# — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Time#() ocenia wyrażenie jako wartość czasu w formacie czasu ustawionym w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków..

Składnia:  

time#(text[, format])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argument Opis
text

Tekstowy ciąg znaków do oceny.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu godziny. W przypadku pominięcia użyty jest krótki format daty, format godziny i separator dziesiętny ustawiony w systemie operacyjnym.