Text — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Text() wymusza traktowanie wyrażenia jako tekstu, nawet jeśli możliwa jest jego interpretacja liczbowa.

Składnia:  

Text (expr)

Typ zwracanych danych: podwójny