Previous — funkcja skryptu

Previous() wyszukuje wartość wyrażenia expr przy użyciu danych z poprzedniego rekordu wejściowego. W przypadku pierwszego wiersza tabeli wewnętrznej funkcja zwróci wartość NULL.

Składnia:  

Previous(expr)

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.

Wyrażenie może zawierać zagnieżdżone funkcje previous() w celu uzyskiwania dostępu do bardziej odległych rekordów. Dane są pobierane bezpośrednio ze źródła danych wejściowych, co umożliwia odwoływanie się również do pól, które nie zostały załadowane do aplikacji QlikView (nie zostały zapisane w asocjacyjnej bazie danych programu).

Ograniczenia:  

W przypadku pierwszego rekordu tabeli wewnętrznej funkcja zwraca wartość NULL.