XNPV — funkcja skryptu

Funkcja XNPV() zwraca zagregowaną wartość bieżącą netto dotyczącą harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby zestawione w pray w wyrażeniach pmt i date iterowanych względem wielu rekordów określonych przez klauzulę group by. Argument rate jest stopą procentową za okres. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Składnia:  

XNPV(discount_rate, pmt, date)

Typ zwracanych danych: liczbowy. Wynik ma następujący domyślny format liczby: waluta. .

Argumenty:  

Argument Opis
discount_rate discount_rate to stopa dyskontowa w okresie czasu.
pmt Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
date Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej albo obydwu częściach pary danych spowodują pominięcie całej pary danych.

Przykłady i wyniki:  

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

Przykład Wynik  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XNPV(0.2, Payments, Date) as XNPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

XNPV1_2013

$2104.37

Zakładając, że tabela Cashflow została załadowana jak w poprzednim przykładzie:

LOAD Year,XNPV(Discount, Payments, Date) as XNPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

2013
2013

Discount

0.1
0.2

XNPV2_2013

-$3164,35
$6800,00