QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

FileName — funkcja skryptu

Funkcja FileName zwraca ciąg znaków zawierający nazwę aktualnie odczytywanego pliku tabeli, bez ścieżki, ale z uwzględnieniem rozszerzenia.

Składnia:  

FileName()