ErrorMode

Ta zmienna błędu określa, jakie działanie ma podjąć aplikacja QlikView po napotkaniu błędu podczas wykonywania skryptu.

Składnia:  

ErrorMode

Argumenty:  

Argument Opis
ErrorMode=1 Ustawienie domyślne. Wykonanie skryptu zostanie zatrzymane, a użytkownik otrzyma monit o podjęcie działania (tryb niewsadowy).
ErrorMode =0 Aplikacja QlikView zignoruje błąd i będzie kontynuować wykonywanie skryptu w następnej instrukcji skryptu.
ErrorMode =2

Aplikacja QlikView wyzwoli komunikat o błędzie „Wykonanie skryptu nie powiodło się...” natychmiast po wystąpieniu błędu, bez wcześniejszego monitowania użytkownika o podjęcie działania.

Przykład:  

set ErrorMode=0;

Zob. także: