pick — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja pick zwraca n-te wyrażenie na liście.

Składnia:  

pick(n, expr1[ , expr2,...exprN])

Argumenty:  

Argument Opis
n n jest liczbą całkowitą z zakresu od 1 do N.