QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

class — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja class przydziela pierwszy parametr do interwału klasy. Wynikiem jest wartość podwójna z a<=x<b jako wartością tekstową, gdzie argumenty a ib są górnym i dolnym limitami przedziału, oraz dolną granicą jako wartością liczbową.

Składnia:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Argumenty:  

Argument Opis
interval Liczba określająca szerokość przedziału.
label Dowolny ciąg znaków, który może zastąpić „x” w tekście wyniku.
offset Liczba, która może zostać użyta jako przesunięcie od domyślnego punktu początkowego klasyfikacji. Zazwyczaj domyślny punkt startowy wynosi 0.