QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Nowa zmienna

Okno dialogowe Nowa zmienna otwiera się po kliknięciu pozycji Nowa zmienna w sekcji Właściwości pola wprowadzania: Ogólne lub Nowy... w sekcji Właściwości dokumentu: Zmienne. W sekcji Nazwa zmiennej można wprowadzić nazwę nowej zmiennej.

Zob. także: