Pierwsze kroki z połączeniami analitycznymi

W celu skonfigurowania i uruchomienia połączenia analitycznego należy postępować zgodnie z niniejszą procedurą instalatora. W instalacji QlikView konfigurowanie połączenia jest wykonywane jednorazowo dla każdego typu wtyczki (na przykład R lub Python). Poniższa procedura jest właściwa dla QlikView Desktop.

 • Zainstaluj program QlikView November 2017 Desktop. Najnowszą wersję programu QlikView Desktop można znaleźć w witrynie qlik.com w obszarze Services (Usługi), w sekcji Customer downloads (Materiały do pobrania dla klientów).
 • Pobierz i zainstaluj wtyczkę.

 • Skonfiguruj połączenie analityczne w QlikView Desktop poprzez edycję pliku Settings.ini. Postępuj zgodnie z procedurą dostępną na stronie Analytic connections w sekcji „Creating an analytic connection” („Tworzenie połączenia analitycznego”).

 • Uruchom serwer wtyczki.
 • Uruchom program QlikView Desktop, aby zezwolić na nawiązanie połączenia z serwerem wtyczki.

W tym miejscu dostępne są szczegółowe instrukcje konfigurowania i uruchamiania przykładowej analizy w języku R przy użyciu połączenia analitycznego dla QlikView.

 1. Po zainstalowaniu programu QlikView Desktop skonfiguruj środowisko R, pobierając i instalując środowisko języka R.
 2. Pobierz wtyczkę SSE R (Open Source) dla programu QlikView z serwisu GitHub:
  https://github.com/qlik-oss/sse-r-plugin#license
 3. Skonfiguruj połączenie analityczne w QlikView Desktop poprzez edycję pliku Settings.ini.
 4. Pobierz przykładową aplikację QlikView z Qlik Community i dodaj ją do swojej instalacji QlikView Desktop.
  Ta aplikacja zawiera obiekty wygenerowane przy użyciu wyrażeń języka R.
  https://community.qlik.com/community/advanced-analytics-integration
 5. Uruchom język R i serwer Rserve.
 6. Uruchom wtyczkę R połączenia analitycznego.
 7. Otwórz przykładową aplikację QlikView.