Rejestrowanie dostępu do Direct Discovery

Instrukcje Direct DiscoverySQL przesyłane do źródła danych mogą być rejestrowane w plikach śledzenia połączenia bazy danych. Na potrzeby standardowego połączenia ODBC śledzenie jest uruchamiane w ramach funkcji Administrator źródła danych ODBC:

Wynikowy plik śledzenia zawiera szczegółowe informacje o instrukcjach SQL wygenerowanych na skutek selekcji i interakcji użytkownika.