QlikWorld 2020 Global Conference. Weź udział i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dane. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już teraz, by zaoszczędzić.

RangeMax — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja RangeMax() zwraca najwyższą wartość liczbową znalezioną w wyrażeniu lub polu.

Składnia:  

RangeMax(first_expr[, Expression])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument Opis
first_expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
Expression Opcjonalne wyrażenia lub pola zawierające mierzony zakres danych.Można używać wielu dodatkowych wyrażeń.

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki

RangeMax (1,2,4)

Zwraca wartość 4
RangeMax (1,'xyz')

Zwraca wartość 1

RangeMax (null( ), 'abc')

Zwraca wartość NULL

Dodaj przykładowy skrypt do dokumentu i uruchom go. Następnie dodaj do arkusza w swoim dokumencie co najmniej pola wyszczególnione w kolumnie wyników, aby wyświetlić wynik.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMax(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMax INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Tabela docelowa przedstawia zwrócone wartości funkcjiMyRangeMax dla każdego z rekordów w tabeli.
RangeID MyRangeMax
1 10
2 7
3 8
4 18
5 9
6 9

Przykład z wyrażeniem:

RangeMax (Above(MyField,0,3))

Zwraca wartość maksymalną w zakresie trzech wartości z kolumny MyField obliczaną dla bieżącego wiersza oraz dwóch wierszy powyżej niego. Jeśli trzeci argument ma wartość 3, funkcja Above() zwraca trzy wartości (o ile istnieje wystarczająca liczba wierszy powyżej), które stanowią dane wejściowe dla funkcji RangeMax().

Dane używane w przykładach:

Porada: Aby przykład działał zgodnie z oczekiwaniami, wyłącz sortowanie pola MyField.
MyField RangeMax (Above(Sum(MyField),1,3))
10 10
2 10
8 10
18 18
5 18
9 18

Dane używane w przykładach:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;