QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

NumMax — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Zwraca największą wartość liczbową spośród argumentów od 1 do N. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Uwaga: Funkcja nummax została zastąpiona przez funkcję RangeMax — funkcja skryptu i funkcja wykresu. Z funkcji nummax można nadal korzystać, ale nie jest to zalecane.

Składnia:  

NumMax(expr1 [ , expr2, ... exprN ])