Sign — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Sign() zwraca 1, 0 lub –1 zależnie od tego, czy x jest liczbą dodatnią, zerem czy liczbą ujemną.

Składnia:  

Sign(x)

Typ zwracanych danych: liczbowy

Ograniczenia:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki

Sign( 66 )

Zwraca wartość 1

Sign( 0 )

Zwraca wartość 0

Sign( - 234 )

Zwraca wartość -1