Permut — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Permut() zwraca liczbę permutacji q elementów, jakie można wybrać z grupy p elementów. Odpowiada to wynikowi zastosowania wzoru: Permut(p,q) = (p)! / (p - q)! Kolejność wybierania elementów jest istotna.

Składnia:  

Permut(p, q)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Ograniczenia:  

Argumenty niebędące liczbami całkowitymi zostaną obcięte.

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki

Na ile sposobów można rozdzielić medale złoty, srebrny i brązowy w finale na 100 metrów między ośmiu uczestników?

Permut( 8,3 )

Zwraca wartość 336