Even — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Even() zwraca True (–1), jeśli argument integer_number jest parzystą liczbą całkowitą lub zerem. Funkcja zwraca False (0), jeśli integer_number jest nieparzystą liczbą całkowitą, a NULL jeśli integer_number nie jest liczbą całkowitą.

Składnia:  

Even(integer_number)

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki

Even( 3 )

Zwraca wartość 0, False

Even( 2 * 10 )

Zwraca wartość -1, True

Even( 3.14 )

Zwraca wartość NULL