Ceil — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Ceil() zaokrągla argument x w górę do najbliższej wielokrotności wartości step [+ offset]. Wartością domyślną argumentu offset jest 0.

Funkcja podobna do funkcji floor, która zaokrągla wprowadzane liczby w dół.

Składnia:  

Ceil(x[, step[, offset]])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Przykłady i wyniki:  

Przykłady Wyniki

Ceil( 2.4 )

Zwraca wartość 3

Ceil( 2.6 )

Zwraca wartość 3

Ceil( 3.88 , 0.1 )

Zwraca wartość 3,9

Ceil( 3.88 , 5 )

Zwraca wartość 5

Ceil( 1.1 , 1 )

Zwraca wartość 2

Ceil( 1.1 , 1 , 0.5 )

Zwraca wartość 1,5

Ceil( 1.1 , 1 , -0.01 )

Zwraca wartość 1,99