GetExcludedCount - funkcja wykresu

Funkcja GetExcludedCount() zwraca liczbę wartości wykluczonych (ciemnoszarych) w podanym polu.

Składnia:  

GetExcludedCount (field_name)

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Ograniczenia:  

Funkcja GetExcludedCount() uwzględnia tylko pola z powiązanymi wartościami, czyli pola bez selekcji. W przypadku pól z selekcją funkcja GetExcludedCount() zwraca wartość 0.

Argumenty:  

Argumenty Opis
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.

Przykłady i wyniki:  

W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola wczytane do różnych list wartości: jedno pole to First name, a drugie pole to Initials.

Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetExcludedCount ([Initials])

5, ponieważ na liście Initials występuje pięć wykluczonych (wyszarzonych) wartości. Szósta komórka (JA) będzie biała, ponieważ jest powiązana z wybraną wartością John na liście First name.

Jeśli wybrano wartości John i Peter.

GetExcludedCount ([Initials])

3, ponieważ wartość Peter jest powiązana z dwoma wartościami na liście Initials.

Jeśli na liście First name nie wybrano żadnych wartości.

GetExcludedCount ([Initials])

0, ponieważ nie dokonano żadnej selekcji.

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetExcludedCount ([First name])

0, ponieważ funkcja GetExcludedCount() uwzględnia tylko pola z powiązanymi wartościami, czyli pola bez selekcji.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');