GetCurrentField - funkcja wykresu

Funkcja GetCurrentField() umożliwia określenia aktualnie aktywnego pola z podanej grupy.

Składnia:  

GetCurrentField (group_name)

Typ zwracanych danych: ciąg znaków

Argumenty:  

Argumenty Opis
group_name Oceniona zostanie nazwa grupy.

Przykłady i wyniki:  

W poniższym przykładzie pole MyGroup zawiera pola Sales i Price.

Przykłady Wyniki

Jeśli pole Sales jest aktywne.

GetCurrentField (MyGroup )

Pole Sales jest aktywne.