Pasek narzędzi

Pasek narzędzi na górze okna przeglądarki internetowej zawiera następujące ikony:

Powoduje zastosowanie początkowej selekcji dokumentu QlikView.
Przenosi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.
Przenosi o jeden krok do przodu na liście selekcji, jeśli wcześniej użyto przycisku Wstecz.
Cofa ostatnią akcję dotyczącą układu.
Ponownie wykonuje ostatnią wycofaną akcję dotyczącą układu.
Blokuje wszystkie wybrane komórki.
Odblokowuje wszystkie zablokowane komórki.
Otwiera okno bieżących selekcji.

Otwiera okno Notatki i komentarze, w którym można przeglądać notatki.

Zob.: Notatki i komentarze

Otwiera okno dialogowe Repozytorium.

Zob.: Repozytorium

Otwiera okno dialogowe Nowy obiekt arkusza, w którym można wybrać obiekt do przeciągnięcia do arkusza.

Zob.: Nowy obiekt arkusza

Otwiera okno dialogowe Pola.

Zob.: Pola

Otwiera okno dialogowe Dodaj zakładkę. Aby uzyskać dostęp do udostępnionej zakładki, trzeba ją dodać z poziomu repozytorium. W repozytorium wybierz opcję Edytuj i zaznacz pole Pokaż w moich ulubionych.

Zob.: Dodaj zakładkę (Obiekt zakładki)

Otwiera listę wszystkich zakładek w dokumencie. Wybierz zakładkę, aby ją usunąć.
Rozwijane menu zawiera listę wszystkich zakładek w dokumencie.
Rozwijane menu zawiera listę wszystkich raportów w dokumencie.
Otwiera pomoc.