Zaawansowane ustawienia pola

Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z okien Właściwości obiektu Multi Box: Prezentacja, Właściwości tabeli: Prezentacja i Właściwości wykresu: Wymiary. Opisane poniżej opcje grafiki są niedostępne w przypadku wykresów bitmapowych.

Opcje grafiki

Reprezentacja Przedstawiane są następujące opcje:
Tekst
Po wybraniu tej opcji wartości wyrażeń będą zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.
Grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie interpretować każdą wartość wyrażenia jako referencję do pliku graficznego. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu qvw (np. qmem://<Nazwa>/<Piotr>). Jeśli QlikView nie uda się zinterpretować wartości wyrażenia jako poprawnej referencji do pliku graficznego, zostanie wyświetlona sama wartość.
Informacja jako grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie wyświetlać informacje o grafice powiązane z wartością pola z wykorzystaniem instrukcji info load/select w skrypcie. Jeśli dla danej wartości pola nie będą dostępne żadne informacje o grafice, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst. Opcja jest niedostępna dla wykresów bitmapowych.
Formatowanie grafiki Opcja dostępna jedynie w przypadku wybrania powyżej opcji grafiki. To ustawienie opisuje, w jaki sposób QlikView formatuje grafikę w celu umieszczenia jej komórce. Istnieją cztery alternatywy.
Bez rozciągania
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie wyświetlona w takiej postaci, w jakiej się znajduje, bez żadnego rozciągania. To może spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część komórki.
Wypełnij
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu dopasowania do rozmiarów komórki, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj aspekt
W przypadku wybrania tej opcji wybrana grafika zostanie rozciągnięta maksymalnie w celu wypełnienia komórki, ale z zachowaniem proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje wyświetlenie obszarów po obydwu stronach albo powyżej i poniżej grafiki — te obszary nie są wypełniane grafiką.
Wypełnij, zach. propor.
W przypadku wybrania tej opcji grafika zostanie rozciągnięta w celu wypełnienia komórki w obydwu kierunkach, ale z zachowaniem proporcji. Taki sposób wypełnienia zwykle powoduje obcięcie grafiki w jednym kierunku.
W razie braku grafiki ukryj tekst W przypadku wybrania tej opcji aplikacja QlikView nie będzie wyświetlać tekstu wartości pola, gdy nie powiedzie się próba zinterpretowania go jako referencji do pliku graficznego. Komórka pozostanie wtedy pusta.
Zastępowanie stylu selekcji Gdy zamiast tekstu wyświetlane są grafiki, może być konieczne używanie innego stylu selekcji niż domyślnie ustawiony dla dokumentu, aby stan logiczny wartości pól pozostał widoczny. Lista rozwijana Zastępowanie stylu selekcji umożliwia wybranie odpowiedniego stylu selekcji, np. Znacznik narożnika.

Opcje wyszukiwania

Ta grupa umożliwia kontrolowanie niektórych aspektów wyszukiwania tekstowego dotyczących otwartych obiektów Multi Box i selekcji w tabelach z użyciem listy rozwijanej.

Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone To ustawienie określa, czy wyszukiwania tekstowe mają obejmować wartości wykluczone. Dostępne są następujące alternatywy:
<użyj domyślnego>
Zostanie zastosowane ustawienie domyślne określone w oknie Preferencje użytkownika.
Tak
Wartości wykluczone są zawsze uwzględniane w wyszukiwaniu tekstowym.
Nie
Wartości wykluczone nigdy nie są uwzględniane w wyszukiwaniu tekstowym, natomiast wartości opcjonalne nadal są uwzględniane.
Domyślny tryb wyszukiwania To ustawienie określa początkowy domyślny tryb wyszukiwania używany przy wyszukiwaniu tekstowym. Tryb można zmieniać na bieżąco, wpisując znak * lub ~ jako część szukanego ciągu. Dostępne są następujące alternatywy:
<użyj domyślnego>
Zostanie zastosowane ustawienie domyślne określone w oknie Preferencje użytkownika.
Wyszuk. z użyciem symb. wieloznacz.
Początkowym szukanym ciągiem będą dwa symbole wieloznaczne z kursorem umieszczonym między nimi w celu ułatwienia wyszukiwania.
Użyj wyszukiwania rozmytego
Początkowym szukanym ciągiem będzie tylda (~) w celu wskazania, że jest to wyszukiwanie rozmyte.
Użyj wyszukiwania normalnego
Do szukanego ciągu nie zostaną dodane żadne kolejne znaki. Bez symboli wieloznacznych zostanie przeprowadzone normalne wyszukiwanie.