Czym jest QlikView?

QlikView to platforma Business Discovery, która umożliwia wszystkim użytkownikom biznesowym w organizacji samodzielną analizę danych biznesowych. Wyniki analiz przeprowadzonych przez QlikView ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji. QlikView pozwala użytkownikom zadawać własne pytania, odnajdywać na nie odpowiedzi i formułować wnioski we własny sposób. Z QlikView łatwo jest podejmować decyzje wspólnie ze współpracownikami.

Istotę QlikView stanowi opatentowany mechanizm oprogramowania, który generuje nowe widoki danych w czasie rzeczywistym. QlikView kompresuje dane i przechowuje je w pamięci, gdzie są one bezpośrednio dostępne dla analizujących je użytkowników. W przypadku zestawów danych niemieszczących się w pamięci program QlikView łączy się bezpośrednio ze źródłem danych. QlikView udostępnia asocjacyjny widok wszystkich danych używanych do analizy, niezależnie od miejsca ich składowania. Analizy można rozpoczynać w dowolnym miejscu i rozwijać je w każdym kierunku bez ograniczenia do wstępnie zdefiniowanych kokpitów lub ścieżek drążenia.