Strona główna

Pomoc QlikView

QlikView to platforma Business Discovery umożliwiająca analizowanie i badanie danych biznesowych. W tej witrynie pomocy zawarto informacje na temat instalowania, wdrażania i korzystania z oprogramowania QlikView oraz administrowania nim.

Wprowadzenie

Wprowadzenie do QlikView. Warto tutaj pobrać bezpłatną wersję oprogramowania oraz samouczki i demonstracje ułatwiające rozpoczęcie tworzenia dokumentów QlikView na potrzeby analizy danych.

Korzystanie z QlikView

W tej części omówiono tworzenie dokumentów QlikView na potrzeby analizy danych oraz przygotowywanie ich na potrzeby innych użytkowników. Omówiono tu między innymi ładowanie danych do dokumentu, tworzenie wykresów i tabel z danymi, przeglądanie i wykrywanie danych w dokumencie.

Wdrożenie QlikView

W tej sekcji znajdują się informacje na temat planowania instalacji i wdrożenia QlikView.

Podano też informacje na temat utrzymywania instalacji QlikView, w tym jej aktualizacji, naprawy lub modyfikacji.

Administrowanie QlikView

W tej sekcji opisano konfigurowanie i utrzymywanie instalacji QlikView oraz zarządzanie nią.

Podano też informacje o zarządzaniu różnego rodzaju zasobami QlikView za pomocą konsoli Qlik Management Console (QMC).