Przeskocz do zawartości głównej

System kontroli wersji

QlikView Desktop można połączyć z systemem kontroli źródła. „QvMsscciProvider.exe” i „QvSvnProvider.exe” są dostawcami używanymi w tym celu i zapewniają funkcję kontroli źródła zarówno dla Microsoft Team Foundation Server, jak i Subversion.

Po nawiązaniu połączenia z Systemem kontroli wersji programiści QlikView mogą dodawać projekty do Systemu kontroli wersji. Podczas procesu dodawania (opcja Dodaj):

  • Dokument QlikView jest zapisywany
  • Tworzony jest folder projektu
  • Pliki projektu są eksportowane do folderu projektu
  • Pliki projektu są dodawane do Systemu kontroli wersji
  • Tworzony jest plik ustawień projektu

Plik ustawień projektu jest przechowywany w lokalnym folderze projektu. Zawiera on ustawienia wymagane w celu uzyskiwania dostępu do informacji dot. Systemu kontroli wersji dla projektu. Plik ustawień projektu nie jest dołączany do plików zarządzanych przez System kontroli wersji. Istnienie pliku ustawień projektu oznacza dla programu QlikView, że konkretny dokument jest zarządzany przez System kontroli wersji. Ponadto w celu traktowania dokumentu jako dołączonego do Systemu kontroli wersji w programie QlikView musi istnieć możliwość znalezienia i załadowania wymaganej biblioteki DLL dostawcy. Kontrola pod względem tej możliwości jest wykonywana za każdym razem, gdy dokument jest otwierany w QlikView, a plik ustawień — np. SourceControlSettings.ini — zawierający informacje o dostawcy Systemu kontroli wersji pojawia się w folderze projektu.

Jeśli dokument zostanie dołączony do Systemu kontroli wersji, wówczas pasek statusu będzie zawierał wskaźnik statusu dokumentu.

Integracja programu QlikView z Systemem kontroli wersji wpływa tylko na układ dokumentu. Żadne rzeczywiste dane ładowane do QlikView nie są umieszczane ani pobierane z Systemu kontroli wersji. Operacja Pobierz projekt z Systemu kontroli wersji spowoduje załadowanie dokumentu, który zawiera wszystko oprócz danych. W celu zapełnienia dokumentu danymi wymagane jest wykonanie operacji Przeładuj.

Po połączeniu dokumentu QlikView z Systemem kontroli wersji zapisanie dokumentu spowoduje automatyczne pobranie plików, do których wprowadzono zmiany. QlikView nie zapewnia żadnego innego sposobu na pobieranie plików projektu. Jeśli podczas zapisywania dokumentu System kontroli wersji jest niedostępny, program QlikView podejmie próbę pracy „offline”, tj. usunie flagi tylko do odczytu ze zmodyfikowanych plików i zapisze najnowszą wersję. Przy następnej operacji zapisywania dokumentu, gdy System kontroli wersji będzie dostępny, program QlikView przeprowadzi operację pobierania wszystkich plików zmodyfikowanych lokalnie.

Podczas zapisywania dokumentu pliki projektu nie są zwracane. W celu zwrócenia aktualizacji dokumentu do Systemu kontroli wersji należy użyć polecenia menu Zwróć oczekujące zmiany. Pojedyncza operacja zwrócenia w QlikView może spowodować wygenerowanie kilku zestawów zmian w przypadku używania Microsoft TFS i tylko jednego zestawu w przypadku używania Subversion. Z tego powodu wycofywanie losowo wybranych zestawów zmian w Microsoft TFS nie gwarantuje, że stan dokumentu będzie stabilny.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com