Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Delimiter

W przypadku rozdzielanych plików tabel można określić dowolny ogranicznik przy użyciu określnika delimiter is. Określnik ten ma zastosowanie tylko do rozdzielanych plików .txt.

Składnia:  

delimiter is char

Argumenty:  

Argumenty Delimiter is
Argument Opis

char

Określa pojedynczy znak ze znaków 127 ASCII.

'\t'

reprezentuje znak tabulacji, z cudzysłowami lub bez.
'\\' reprezentuje ukośnik odwrotny ( \ ).
'spaces' reprezentuje wszystkie kombinacje co najmniej jednej spacji. Znaki niedrukowalne o wartości ASCII poniżej 32, z wyjątkiem CR i LF, będą interpretowane jako spacje.

Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się założenie, że plik jest w formacie delimiter is ','.

Przykład:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels);

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com