Przeskocz do zawartości głównej
Wskazówka

Wykorzystaj swoją inwestycję w QlikView do unowocześnienia analityki.

QlikView Personal Edition

Qlik oferuje bezpłatną wersję QlikView do użytku osobistego. Jest ona przeznaczona dla osób fizycznych, uczniów i studentów i niewielkich startupów. QlikView Personal Edition to pełen produkt QlikView Desktop z tym samym pakietem instalacyjnym. Jedyna różnica polega na tym, że program QlikView Personal Edition jest uruchamiany bez klucza licencyjnego.

Jeśli w dowolnym momencie organizacja postanowi nabyć licencję QlikView, instalacja wersji Personal Edition automatycznie stanie się pełną wersją QlikView Desktop. Nie będzie konieczne żadne dodatkowe oprogramowanie ani wprowadzanie zmian w dokumentach QlikView.

W wersji QlikView Personal Edition nie ma żadnych ograniczeń dotyczących czasu ani funkcjonalności, ale warto zwrócić uwagę na kilka aspektów obsługi dokumentów QlikView. W wersji QlikView Personal Edition każdy dokument jest zapisywany wraz z kluczem użytkownika, który wiąże plik z komputerem, na którym został utworzony. Konsekwencje:

  • W wersji QlikView Personal Edition można otwierać tylko pliki utworzone przy użyciu tej konkretnej kopii programu QlikView. Oznacza to, że w wersji QlikView Personal Edition nie można korzystać z dokumentów QlikView na różnych komputerach, udostępniać dokumentów QlikView innym niezarejestrowanym użytkownikom ani otwierać dokumentów QlikView z profilu innego użytkownika (wyjątkiem są dokumenty specjalnie przygotowane do użytku osobistego przez firmę Qlik). Z dokumentów utworzonych w wersji QlikView Personal Edition można jednak korzystać w licencjonowanej kopii programu QlikView Desktop, można je także publikować na serwerze QlikView Server.
  • Do wersji QlikView Personal Edition nie można importować całego układu dokumentu (ustawienia arkuszy/obiektów/zabezpieczeń itp. w formacie XML bez danych).

W przypadku zmiany komputera nie będzie można otworzyć na nim dokumentów utworzonych wcześniej przy użyciu wersji QlikView Personal Edition. W takiej sytuacji można spróbować odzyskać pliki. Odzyskiwanie plików oznacza, że tworzony jest nowy klucz użytkownika, przydzielany do starego dokumentu i wykorzystywany na potrzeby kolejnych plików, nie tylko tego konkretnego pliku. Po odzyskaniu pliku nie można go już używać na komputerze, na którym został utworzony.

Program QlikView akceptuje maksymalnie cztery zmiany klucza użytkownika w dokumencie. Po tym czasie użytkownik otrzyma komunikat o błędzie „Osiągnięto maksymalną długość klucza użytkownika” i nie będzie można więcej otworzyć dokumentu. Wówczas jedynym wyjściem będzie ponowne utworzenie go od nowa.

Nie należy zatem odzyskiwać dokumentów QlikView utworzonych przez inne osoby (z forum, od współpracownika itp.). W ten sposób wykorzystana zostanie bowiem jedna z pozostałych prób odzyskiwania.

Jako użytkownik wersji QlikView Personal Edition możesz w dowolnym momencie uaktualnić oprogramowanie do nowszej wersji i kontynuować pracę z dokumentami. Nowe wersje można pobrać z witryny pobierania QlikWitryna pobierania i zainstalować na tym samym komputerze.

InformacjaJeśli wyczerpano próby odzyskiwania, ani pobranie nowej wersji, ani ponowne pobranie tej samej wersji nie spowoduje wyzerowania licznika.

Użytkownicy wersji QlikView Personal Edition nie są uprawnieni do pomocy technicznej świadczonej przez firmę Qlik drogą telefoniczną ani e-mailową, ale mogą uzyskać doskonałą pomoc na temat programu QlikView za pośrednictwem aktywnej społeczności użytkowników produktów Qlik. Cała zawartość jest dostępna dla naszych użytkowników, ale aby publikować pytania na forum, pobierać pliki lub zapisywać się na szkolenia, należy się zarejestrować.

Jednym z najlepszych sposobów na poznanie możliwości programu QlikView jest kurs QlikView, w którym można znaleźć użyteczne podpowiedzi, takie jak przykłady wyrażeń, bloki kodów i porady dotyczące projektowania. Kurs i odpowiednie pliki można pobrać w witrynie pobierania programu Qlik. Dokumenty te są także zaadaptowane na potrzeby wersji QlikView Personal Edition.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com