Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Kreator Colormix

Za pomocą Kreatora Colormix, otwieranego z menu Plik w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie, można utworzyć wyrażenie colormix, tj. wyrażenie, które oblicza kolor dynamiczny z podanej miary.

Może to być np. indeks wyliczany z wartością zbliżoną do 100 wyświetlaną w tabeli przestawnej. Im wyższy jest indeks, tym lepiej. Gdyby wartość konkretnego wymiaru miała indeks znacznie przekraczający 100, taką linię tabeli przestawnej należałoby zaznaczyć kolorem zielonym, a kolor czerwony byłby bardziej odpowiedni dla wartości indeksu znacznie niższej niż 100. Natomiast zmiana koloru powinna odbywać się stopniowo, z kolorem żółtym oznaczającym 100. Innymi słowy — wymagany jest kolor dynamiczny.

Takie obliczenie koloru gradientowego można wykonać za pomocą funkcji Colormix w QlikView, ale utworzenie odpowiedniego wyrażenia w funkcji Colormix może być kłopotliwe. W takich sytuacjach pomocny może być kreator Colormix.

Przede wszystkim należy podkreślić, że funkcje koloru, a także Kreator Colormix, powinny być używane w sytuacjach, gdy QlikView oczekuje funkcji koloru, tj. nie w samym wyrażeniu wykresu, ale w wyrażeniu Kolor tła albo w wyrażeniu Kolor tekstu.

Po otwarciu Kreatora Colormix z menu Plik w oknie dialogowym Edytuj wyrażenie najpierw pojawia się strona opisująca wymagania, jakie należy spełnić w celu utworzenia koloru dynamicznego. Aby pomijać tę stronę przy kolejnych uruchomieniach kreatora, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj ponownie tej strony.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 1 — wprowadzanie wyrażenia wartości

To jest wyrażenie, które będzie kontrolować kolor, jaki będzie wyświetlany w programie QlikView. Typowe wyrażenia mogą być następujące

 • Sum(Sales) / Sum(total Sales)

 • Sum(Sales) / Sum(Quota)

 • Avg(Age)

Należy zwrócić uwagę na to, że zwykle jest to wartość o takim samym rzędzie wielkości bez względu na liczbę wybranych wierszy. Odpowiednią miarą jest średnia, procent lub indeks.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 2 — ustawienie limitów górnych i dolnych

Na tej stronie należy zdefiniować limity górne i dolne wyrażeń wartości oraz odpowiednich kolorów. „Limit” nie oznacza maksymalnej możliwej wartości, ale limit, przy którym osiągany jest kolor maksymalny. Typowe wyrażenia mogą być następujące:

Właściwości przykładowego wyrażenia
Wyrażenie wartości Limit górny Dolny limit
Sum(Sales) / Sum(total Sales) Sum(total Sales) 0
Sum(Sales) / Sum(Quota) 2 (=200%) 0
Avg(Age) Max(total Age) Min(total Age)

Możliwe są jednak inne ograniczenia.

Jeśli kreator kolorów zostanie użyty w wykresie, wówczas następujące dwa wyrażenia są zawsze odpowiednie:

 • RangeMax (top(total <ValueExpression>,1,NoOfRows(total)))

 • RangeMin (top(total <ValueExpression>,1,NoOfRows(total)))

Te wyrażenia obliczają największą i najmniejszą wartość w wierszu wyrażenia <ValueExpression> w wykresie.

 • Autom. normalizacja: Jeśli to pole wyboru będzie zaznaczone, QlikView spróbuje znaleźć odpowiednie górne i dolne limity. W takim przypadku wyrażenia dla poziomów wyższych i niższych nie mogą być wprowadzane ręcznie.
 • Limit górny: W tym miejscu należy wprowadzić wyrażenie limitu górnego, chyba że zaznaczona jest opcja Autom. normalizacja.
 • Pośrednie: W tym miejscu można wprowadzić wyrażenie dla poziomu pośredniego, połączonego z trzecim kolorem.
 • Dolny limit: W tym miejscu należy wprowadzić wyrażenie limitu górnego, chyba że zaznaczona jest opcja Autom. normalizacja.
 • Odwróć: Ten przycisk odwraca kolory dla limitów górnych i dolnych.

W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.

Krok 3 — finalizacja

Na tej stronie należy sfinalizować wyrażenie colormix.

 • Kolory rozszerzone: Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zastosowanie przekształcenia histerezowego względem wartości wyrażenia. To spowoduje zwiększenie czułości w zakresie środkowym, dzięki czemu następuje przesunięcie koloru w stronę kolorów górnych i dolnych.
 • Nasycenie wartości: W tym miejscu można kontrolować działanie w sytuacji, gdy wyrażenie wartości przekroczy górny lub dolny limit. Jeśli zaznaczona jest opcja Użyj górnego (dolnego) koloru, wówczas program QlikView będzie używał tego koloru dla maksimum lub minimum. Jeśli zaznaczona jest opcja Użyj koloru standardowego, wówczas program QlikView przywróci kolory standardowe zdefiniowane na stronie Kolory.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com