Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Teksty wykresu

Właściwości tekstu wykresu można skonfigurować.

Tekst

Wprowadź tekst przeznaczony do wyświetlenia w wykresie. Wprowadzony tekst może również zostać zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł lub w celu wpisywania tekstu obejmującego wiele linii.

Składnia wyrażeń dla formuł wyliczanych

Czcionka

Otwiera standardowe okno dialogowe czcionki, w którym można określić czcionkę dla tekstu.

Na górze

W przypadku narysowania wykresu wymusza umieszczenie tekstu na pierwszym planie.

Tło

Definiuje tło tekstu.

  • Przezroczyste: W przypadku użycia tej opcji widoczny jest tylko sam tekst. Każdy obiekt arkusza zasłonięty tekstem będzie w pełni widoczny.
  • Stałe: Ta opcja umożliwia wybranie koloru tła poprzez kliknięcie przycisku Kolor po prawej stronie przycisku radiowego.
  • Obliczone: Kolor tła może być dynamicznie obliczany z wyrażenia. Wyrażenie musi być prawidłową reprezentacją koloru, do której uzyskania służą funkcje koloru. Kliknij przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie w celu łatwiejszej edycji długich formuł. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, wówczas program domyślnie ustawi kolor czarny.

Funkcje koloru

Kąt (stopnie)

Określa kąt nachylenia tekstu. Dozwolony jest kąt o wartości od 0 do 360 stopni, a wartością domyślną jest 0.

Wyrównanie

Ustawia wyrównanie w poziomie tekstu w jego tle.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com