Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przykładowe korzystanie z funkcji linest

Funkcje linest są stosowane w celu znajdowania wartości powiązanych z analizą regresji liniowej. W tej sekcji opisano sposoby tworzenia wykresów na podstawie danych z próby w celu znalezienia wartości funkcji linest dostępnych w QlikView. Funkcje linest mogą być stosowane w skryptach ładowania i wyrażeniach wykresu.

Więcej informacji o składni i argumentach poszczególnych funkcji wykresów i skryptów linest można znaleźć w stosownych opisach.

Ładowanie danych z próby

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Wybierz na pasku narzędzi opcję Edytuj skrypt i wprowadź następujący kod do skryptu:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Zapisz skrypt i kliknij przycisk Przeładuj, aby załadować dane.

Wyświetlanie wyników obliczeń skryptowych

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj w arkuszu pole tabeli i wybierz do wyświetlenia poniższe pola:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Tabela zawierająca wyniki obliczeń funkcji linest dokonanych w ramach skryptu ładowania powinna wyglądać następująco:

Przykładowe wyniki (pierwsze 5 pozycji)
Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2
-35.047 18 20.788 8.605 0.536
Przykładowe wyniki (ostatnie 5 pozycji)
Linest_SEB Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
22.607 1.887 48.666 49235.014 42631.186

Tworzenie wykresów dla funkcji linest

Wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nowy wykres liniowy, wybierając kolejno opcje Obiekt > Nowy obiekt arkusza > Wykres...:
  • W oknie Wymiary dodaj X jako wymiar.
  • W oknie Wyrażenie dodaj Sum(Y) jako miarę.
  • W oknie Prezentacja usuń zaznaczenie opcji Pomijaj wartości zerowe.

  Utworzony zostanie wykres liniowy, który przedstawia osie X i Y, na podstawie których obliczane będą wartości funkcji linest.

 2. Dla wyrażenia Sum(Y) włącz funkcję Linie trendu i zaznacz opcję Pokaż równanie.

  Wyświetlona zostanie wówczas wbudowanych w QlikView najlepszych dopasowań w kontekście opisywanej funkcji regresji liniowej.

 3. Dokonaj stosownych obliczeń dla funkcji regresji liniowej za pomocą funkcji linest_b i linest_m. W tym celu dodaj drugie wyrażenie zdefiniowane w następujący sposób:

  $(=LINEST_M(Y,X))*ONLY(X)+$(=LINEST_B(Y,X))

 4. Dodaj w arkuszu tabelę prostą i następujące dane jako wymiar wyliczany:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Korzysta się tutaj z funkcji wymiarów syntetycznych w celu utworzenia etykiet dla wymiarów z nazwami funkcjilinest. Z uwagi na oszczędność miejsca można zmienić nazwę tej etykiety na Linest functions.

 5. Dodaj w tabeli następujące wyrażenie jako miarę:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Wyrażenie to wyświetli wartość wyniku każdej funkcji linest w kontekście odpowiedniej nazwy w wymiarze syntetycznym. Wynik funkcji Linest_b(Y,X) zostanie wyświetlony obok pola linest_b itd.

Przykładowe dane wyjściowe w formie tabeli
Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com