Przeskocz do zawartości głównej

Round

Wartością domyślną argumentu Funkcja Round() zwraca wynik zaokrąglenia argumentu x w górę lub w dół do najbliższej wielokrotności step [+ offset]. jest 1.Wartością domyślną argumentu offset jest 0.step

Jeśli wartość x przypada dokładnie w połowie przedziału, jest zaokrąglana w górę.

Składnia:  

Round(x[, step[, offset]])

Typ zwracanych danych: liczbowy

InformacjaW przypadku zaokrąglania liczb zmiennopozycyjnych można uzyskać błędne wyniki. Te w większości nieistotne błędy zaokrąglania wynikają z tego, że liczby zmiennopozycyjne są reprezentowane przez skończoną liczbę cyfr dwójkowych (bitów). W efekcie QlikView uwzględnia w obliczeniach liczbę, która była już wcześniej zaokrąglona. Jeśli zaokrąglenia muszą być poprawne, wówczas należy pomnożyć dane liczby, aby zamienić je na liczby całkowite.

Przykłady i wyniki:  

  • Round( 3.8 ): zwraca 4
  • Round( 3.8, 4 ): zwraca 4
  • Round( 2.5 ): zwraca 3. Zaokrąglone w górę, ponieważ 2,5 to dokładnie połowa domyślnego interwału kroku.
  • Round( 2, 4 ): zwraca 4. Zaokrąglone w górę, ponieważ 2 jest dokładnie połową interwału kroku równego 4.
  • Round( 2, 6 ): zwraca 0. Zaokrąglone w dół, ponieważ 2 to mniej niż połowa interwału kroku wynoszącego 6.
  • Round( 3.88 , 0.1 ): zwraca 3.9
  • Round( 3.88 , 5 ): zwraca 3.9
  • Round( 1.1 , 1 , 0.5 ): zwraca 3.9

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com