Przeskocz do zawartości głównej

ARGB

Funkcja ARGB() służy w wyrażeniach do ustawienia lub obliczenia wartości właściwości koloru obiektu wykresu, przy czym kolor jest zdefiniowany wartościami składowej czerwonej r, składowej zielonej g i składowej niebieskiej b oraz współczynnikiem alfa (przezroczystości) alpha.

Składnia:  

ARGB(alpha, r, g, b)

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

  • alpha: Wartość przezroczystości w zakresie od 0 do 255. 0 oznacza pełną przezroczystość, natomiast 255 — pełną nieprzezroczystość.
  • r, g, b: Wartości składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej. Wartości składowej 0 oznacza brak wkładu, a 255 pełny wkład.
InformacjaWszystkie argumenty muszą być wyrażeniami, które zwracają liczby całkowite w zakresie od 0 do 255.

W przypadku interpretowania składnika liczbowego i przekształcania go na zapis szesnastkowy wartości składników koloru są bardziej czytelne.Na przykład kolorowi jasnozielonemu odpowiada liczba 4 278 255 360, która w zapisie szesnastkowym ma postać FF00FF00.Pierwsze dwie pozycje „FF” (255) wskazują współczynnik alpha.Następne dwie pozycje ‘00’ wskazują wartość składowej czerwonej, następne dwie pozycje ‘FF’ wskazują wartość składowej zielonej, a końcowe dwie pozycje ‘00’ wskazują wartość składowej niebieskiej.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com