Przeskocz do zawartości głównej

Menu Widok

NA TEJ STRONIE

Menu Widok

Menu Widok jest rozwijanym menu znajdującym się w górnej części ekranu. Zawiera ono następujące polecenia:

 • Arkusze: Po wybraniu tego polecenia zostanie wyświetlone menu kaskadowe z listą wszystkich arkuszy używanych w dokumencie, posortowanych w takiej kolejności, w jakiej występują, od strony lewej do prawej.
 • Paski narzędzi: Po wybraniu tego polecenia zostanie wyświetlone menu kaskadowe, w którym będzie można włączyć funkcję wyświetlania dowolnego paska narzędzi wraz z dokumentem. Poniższe paski narzędzi można włączać niezależnie od siebie: Pasek narzędzi Standard, Pasek narzędzi Nawigacja, Pasek narzędzi Projekt, Pasek narzędzi Arkusze oraz Pasek narzędzi Zakładki. Ostatnią pozycją na liście jest opcja Dostosuj (Paski narzędzi) umożliwiająca konfigurację paska narzędzi zgodnie z preferencjami użytkownika.
  Paski narzędzi Standard, Nawigacja oraz Projekt zostały wstępnie zdefiniowane i zawierają wygodne zestawy poleceń menu, pogrupowanych zgodnie z nazwami poszczególnych pasków. Paski narzędzi Arkusze oraz Zakładki są w rzeczywistości zdefiniowane jako listy rozwijane i oferują opcjonalne metody nawigacji odpowiednio między arkuszami i zakładkami. Zawartość i funkcje każdego paska narzędzi można skonfigurować na wiele sposobów przy użyciu opcji Dostosuj.

  Porada: Na lewym skraju każdego paska narzędzi, a także na pasku menu, znajduje się symbol składający się z pionowo ułożonych kropek. Kliknięcie paska i przeciągnięcie w to miejsce umożliwia jego zadokowanie lub oddokowanie w standardowy sposób znany z systemu Windows.
 • Pasek statusu: Włącza i wyłącza pasek statusu.
 • Powiększenie: Umożliwia powiększanie, w krokach co 25%, obszaru arkusza, aby lepiej dostosować go do różnych rozdzielczości ekranu. Inne współczynniki Powiększenia można zdefiniować na stronie Właściwości arkusza: Ogólne.
 • Obiekty serwera: Włącza i wyłącza panel Obiekty serwera.
 • Zmień rozmiar okna: Za pomocą tej opcji można ustawić rozmiar okna dokumentu QlikView odpowiadający jednej z kilku typowych rozdzielczości ekranu.
 • Dopasuj powiększenie do okna: Dopasowuje rozmiar wyświetlanego aktywnego arkusza oraz całej jego zawartości w taki sposób, aby zmieściła się ona w oknie.
 • Zastosuj powiększenie do wszystkich arkuszy: Ustawienia Powiększenia ustawione dla wyświetlanego aktywnego arkusza zostaną przeniesione na wszystkie arkusze dokumentu.
 • Siatka projektu: Umożliwia włączanie i wyłączanie siatki projektu, symboli zastępczych obiektu arkusza dla obiektów aktywnych, a także opcji przyciągania do siatki w celu wymiarowania i przenoszenia obiektów w układzie. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+G.
 • Włącz/wyłącz WebView: Włącza i wyłącza tryb WebView, w którym do wyświetlania dokumentu w trybie AJAX używana jest wewnętrzna przeglądarka internetowa w aplikacji QlikView.
 • Bieżące selekcje...: Otwiera okno dialogowe Bieżące selekcje, w którym wyświetlana jest lista selekcji wg nazwy pola i wartości pola. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+O.