Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Eksportuj

W sekcji Kopiowanie do schowka opisano preferencje dotyczące kopiowania obiektów arkusza do Schowka.

W grupie Uwzględniaj nagłówek i obramowanie można wprowadzić preferencje osobno dla każdego z poniższych typów obiektów arkusza: lista wartości, pole statystyk, pole wyboru wielokrotnego, tabela, pole wprowadzania, pole bieżących selekcji oraz wykres, odnośnie do tego, czy te funkcje układu mają być uwzględniane w procesie kopiowania, czy też nie.

Preferencję dotyczącą kopiowania tabel można znaleźć w sekcji Format kopii tabeli. Za pomocą polecenia Kopiuj do schowka w menu obiektu dowolnej tabeli QlikView można dokonać dodatkowych wyborów dotyczących tego, jakie informacje mają być uwzględniane przy eksporcie.

 • Pełna tabela: Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, zostanie skopiowana sformatowana tabela ze statusem wyboru. Takie ustawienie jest zalecane w przypadku kopiowania na potrzeby prezentacji.
 • Tylko obszar danych: Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, będą kopiowane wyłącznie nieprzetworzone dane. Takie ustawienie jest zalecane w przypadku szybkiego przenoszenia danych między dokumentami itp.
 • Pokaż opcje w menu: Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, obie alternatywy będą zawsze widoczne w postaci listy rozwijanej z poziomu polecenia Kopiuj do schowka.

 

W grupie Zastąp grafikę domyślną można określić, jaka zawartość zostanie umieszczona w Schowku po użyciu poleceń Wytnij i Kopiuj (menu Edytuj). Normalnie kopiowana jest tylko mapa bitowa obiektu arkusza, ale dla wielu obiektów arkusza dostępne są również dodatkowe opcje:

 • Tabela dla tabel: Zaznacz tę opcję, aby tabele (tabele, tabele proste i tabele przestawne) były kopiowane w postaci tabeli, a nie w postaci grafiki.
 • Wartości dla wykresów: Zaznacz tę opcję, aby wykresy były kopiowane jako odpowiednie wartości tabeli, a nie jako grafika.
 • Możliwe wartości dla list wartości: Zaznacz tę opcję, aby listy wartości były kopiowane jako możliwe wartości, a nie jako grafika.
 • Tekst dla przycisków: Zaznacz tę opcję, aby przyciski były kopiowane jako tekst, a nie jako grafika.
 • Tekst dla obiektów tekstowych: Zaznacz tę opcję, aby obiekty tekstowe były kopiowane jako tekst, a nie jako grafika.
 • Selekcje dla okna bieżących selekcji: Zaznacz tę opcję, aby pola bieżących selekcji były kopiowane jako tekst znacznika selekcji, a nie jako grafika.

Ustawienie Powiększenie schowka, które jest niezależne od bieżącego ustawienia powiększenia arkusza, określa rozmiar kopiowanej grafiki. Większe obrazy mają lepszą jakość, ale kosztem większego rozmiaru.

 

W grupie Znaczniki selekcji w eksportach można określić, czy znaczniki selekcji mają być uwzględniane podczas eksportowania każdego z poniższych typów plików.

 • Podczas eksportów HTML: Zaznacz tę opcję, aby znaczniki selekcji były uwzględniane podczas eksportowania do plików HTML.
 • Podczas eksportów BIFF: Zaznacz tę opcję, aby znaczniki selekcji były uwzględniane podczas eksportowania do plików BIFF (Excel).

 

W grupie Domyślne opcje eksportu można ustawić wartości domyślne dotyczące formatowania eksportu.

 • Formatowanie liczb: Formatowanie danych liczbowych w QlikView może nie zawsze być zgodne z innymi programami ze względu na ustawienia zdefiniowane przez użytkownika itp. W tym polu rozwijanym dostępne są trzy opcje Formatowania liczb wyrażających eksportowane dane numeryczne.
  • Formatowanie pełne: Eksportuje dane numeryczne w pełnej postaci liczbowej, takiej samej jak wyświetlana w obiektach arkusza w dokumencie.
  • Bez separatora tysięcy: Usuwa z danych numerycznych wszystkie separatory tysięcy.
  • Bez formatowania: Usuwa z danych wszelkie formatowanie liczb i eksportuje liczby w postaci nieprzetworzonej. Zastosowany zostanie separator dziesiętny określony w ustawieniach systemowych (Panel sterowania).
 • Kodowanie: W nowych dokumentach istnieje możliwość ustawienia domyślnego zestawu znaków na potrzeby eksportu. Wybierz jedną z następujących opcji: ANSI, Unicode lub UTF-8.
 • Użyj ustawień regionalnych dla eksportu HTML: Po wybraniu tej opcji ustawienia regionalne systemu operacyjnego są używane jako separator dziesiętny podczas eksportu do HTML. Usunięcie selekcji tej opcji sprawi, że będzie używana kropka dziesiętna, niezależnie od ustawień regionalnych.

 

W grupie Opcje wysyłania do pliku Excel można ustawić wartości domyślne dotyczące formatowania używanego przez polecenie menu Wyślij do pliku Excel.

 • Podczas eksportu dostosuj paletę kolorów programu Excel: Jeśli ta opcja pozostanie niezaznaczona, standardowe kolory palety programu Excel zastąpią kolory wybrane w QlikView. Oryginalne kolory zostaną zastąpione takimi, które są najbardziej zbliżone do kolorów z palety standardowej.