Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Obiekty

Tutaj można określić ustawienia domyślne obiektów arkusza.

 • Włącz wszystkie komunikaty potwierdzające: Po pierwszej instalacji QlikView na komputerze włączonych jest wiele ostrzegawczych okien dialogowych. W każdym z takich okien, przed wykonaniem określonej czynności, takiej jak usunięcie arkuszy lub obiektów arkuszy czy też wysłanie wiadomości e-mail, jest wyświetlany monit o potwierdzenie. W każdym z ostrzegawczych okien dialogowych znajduje się pole wyboru opisane jako: „Nie pokazuj ponownie tego komunikatu”. Zaznaczenie tego pola wyboru w danym ostrzegawczym oknie dialogowym sprawi, że wyświetlanie tego konkretnego ostrzeżenia zostanie na stałe wyłączone. Aby przywrócić wyświetlanie wszystkich uprzednio wyłączonych okien dialogowych z ostrzeżeniami, kliknij znajdujący się w tej grupie przycisk Włącz.
 • Ustawienia domyślne tabeli:
  • Pokaż wskaźniki selekcji
   Zaznacz tę opcję, jeśli w nowych tabelach, tabelach przestawnych i tabelach prostych ma być domyślnie włączony wskaźnik selekcji kolumny (sygnalizator).

  • Pokaż wskaźnik sortowania
   Zaznacz tę opcję, jeśli w nowych tabelach i tabelach prostych ma być domyślnie włączona ikona wskazująca podstawową kolumnę sortowania.

  • Wybór pola z listy rozwijanej
   Zaznacz tę opcję, jeśli w nowych tabelach, tabelach przestawnych i tabelach prostych mają być domyślnie włączone ikony selekcji z listy rozwijanej.

 • Domyślna etykieta dla innych: W wielu typach wykresów można ograniczyć liczbę wykreślanych punktów danych przez ustawienie wartości Maks. Wszystkie punkty danych, które znajdą się poza tym ograniczeniem, zostaną zbiorczo zgrupowane w kategorii „Inne”. W tym polu można zmienić tę domyślną etykietę „Inne”.
 • Domyślna etykieta dla sumy: Sumy, które mogą być wyświetlane na wykresach słupkowych, w tabelach przestawnych i tabelach prostych, mają nadaną domyślną etykietę „Łącznie”. W tym polu można zmienić tę domyślną etykietę „Łącznie”.
 • Domyślne ustawienia ikony nagłówka: W tej grupie można ustawić wartości domyślne dotyczące ikon wybranych nagłówków.
  • Uwzględniaj ikonę wyszukiwania w nagłówkach nowej listy wartości
   Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie nowe listy wartości będą podczas tworzenia mieć aktywną ikonę nagłówka Wyszukiwanie. Jest to opcja zalecana w celu zapewnienia większej zgodności, zwłaszcza jeśli dokument ma być publikowany na potrzeby klienta QlikView AJAX.

  • Uwzględniaj ikony drukowania i XL w nagłówkach nowej tabeli i nowego wykresu
   Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie nowe tabele i wykresy będą podczas tworzenia mieć aktywne ikony nagłówka Drukuj oraz Wyślij do pliku Excel. Jest to opcja zalecana w celu zapewnienia większej zgodności, zwłaszcza jeśli dokument ma być publikowany na potrzeby klienta QlikView AJAX.

 • Zachowaj pozycję przewijania: Kiedy to ustawienie jest włączone, oprogramowanie QlikView podejmie próbę zachowania pozycji przewijania tabel i wykresów na pasku przewijania, kiedy selekcja jest dokonywana względem innego obiektu. To ustawienie musi być włączone również na stronie Układ danego obiektu. Pozycja przewijania nie jest zachowywana po zamknięciu dokumentu.
 • Symbole maks. na wykresach: Istnieje możliwość określenia górnego limitu liczby punktów danych, które wyświetlane będą z symbolami. Wartością domyślną jest 100. Ta funkcja ma zastosowanie jedynie w wykresach liniowych i wykresach kombi, dla wyrażeń mających zaznaczoną zarówno opcję Linia, jak i opcję Symbol.
 • Kliknięcie tła wykresu powoduje wyczyszczenie selekcji: Jeśli ta opcja będzie zaznaczona, kliknięcie tła w obszarze kreślenia wykresu spowoduje, że wszystkie selekcje w polach wymiaru wykresu zostaną wyczyszczone.
 • Informacje o postępie obliczenia: W tej grupie można określić poziom informacji, jakie mają być wyświetlane, kiedy obliczenia obiektów arkusza wymagają do ukończenia czasu dłuższego niż 1 sekunda.
  • Wył.
   Nie są wyświetlane żadne informacje o postępie.

  • Normalne
   Wyświetlany jest pasek postępu.

  • Pełne informacje
   Wyświetlany jest pasek postępu oraz dodatkowy tekst informacyjny.