Przeskocz do zawartości głównej

Preferencje użytkownika: Edytor

NA TEJ STRONIE

Preferencje użytkownika: Edytor

W tym oknie dialogowym można określać osobiste preferencje dotyczące tekstu w edytorach QlikView. Należą do nich edytory w oknach dialogowych Edytuj skrypt i Edytuj wyrażenie oraz edytor makr w oknie dialogowym Edytuj moduł. Możliwe jest ustawienie odrębnych preferencji dotyczących samej czcionki, a także jej rozmiaru , stylu i koloru, osobno dla różnych typów tekstu, które mogą być wyróżnianie w polu tekstowym.

Skrypt i wyrażenia

 • Normalny tekst: Tekst nie należy do żadnej z kategorii opisanych poniżej.
 • Słowa kluczowe: Słowa kluczowe używane w skrypcie, np. load, select, directory, semantic itp.
 • Komentarze: Komentarze wpisane w skrypcie lub wykresie.
 • Błąd: Błędy wykrywane przez QlikView w skrypcie lub wyrażeniu wykresu.
 • Wyróżniony tekst: Kiedy kursor w skrypcie będzie zbliżał się do nawiasu, oba nawiasy oraz przecinki zawarte w tych nawiasach zostaną wyróżnione. W ten sposób łatwo będzie wykryć brakujące nawiasy lub przecinki.
 • Nazwy pól: Nazwy pól do załadowania i używania w wykresach.
 • Literały: Tekst, który ma być ładowany literalnie, to znaczy jako ciąg tekstowy (zazwyczaj ujęty w pojedynczy cudzysłów).
 • Funkcje: Funkcje używane w skrypcie, np. div, left, if, num itp., oraz wykresy.
 • Nazwy plików: Nazwa pliku, z którego mają być pobierane pola.
 • Makro skryptu: Zmienne używane w skrypcie.
 • Funkcje agregacji: Funkcje agregacji używane w wyrażeniu, np. sum, min, max itp.
 • Operatory: Operatory używane w skrypcie i wyrażeniach, np. +, like itd.
 • Etykiety tabeli: Etykiety przypisane do określonych tabel.
 • Analiza zestawów: Identyfikatory, modyfikatory i operatory analizy zestawów używane w wyrażeniu.

Moduł

 • Normalny tekst: Tekst nie należy do żadnej z kategorii opisanych poniżej.
 • Słowa kluczowe: Zarezerwowane słowa kluczowe Visual Basic Script.
 • Wyróżniony tekst: Kiedy kursor w skrypcie będzie zbliżał się do nawiasu, oba nawiasy oraz przecinki zawarte w tych nawiasach zostaną wyróżnione. W ten sposób łatwo będzie wykryć brakujące nawiasy lub przecinki.

Wyrażenie w wykresie

 • Normalny tekst: Tekst nie należy do żadnej z kategorii opisanych poniżej.
 • Komentarze: Komentarze wpisane w wyrażeniu wykresu.
 • Błąd: Błędy wykrywane przez QlikView w wyrażeniu, np. brakujący nawias.
 • Wyróżniony tekst: Kiedy kursor w wyrażeniu będzie zbliżał się do nawiasu, oba nawiasy oraz przecinki zawarte w tych nawiasach zostaną wyróżnione. W ten sposób łatwo będzie wykryć brakujące nawiasy lub przecinki.
 • Nazwy pól: Nazwy używanych pól.
 • Funkcje: Nazwy standardowych funkcji QlikView do wyrażeń wykresów.
 • Nazwa pliku: Nazwa pliku, z którego mają być pobierane pola.
 • Funkcje agregacji: Funkcje agregacji używane w wyrażeniu, np. sum, min, max itp.
 • Operatory: Operatory używane w wyrażeniu, np. +, like itd.
 • Analiza zestawów: Identyfikatory, modyfikatory i operatory analizy zestawów używane w wyrażeniu.

Czcionka podstawowa dla wszystkich typów
Czcionka i jej rozmiar wybrane w tej grupie zostaną zastosowane do wszystkich typów tekstu. Właściwości takie jak pogrubienie, kursywa czy podkreślenie można ustawiać indywidualnie za pomocą pól wyboru.

Po kliknięciu przycisku Kolor pierwszego planu zostanie wyświetlona paleta kolorów, z której można wybrać żądany kolor w celu określenia niestandardowego koloru pierwszego planu.

W celu zresetowania wartości kliknij przycisk Par. domyślne.

Poniższych funkcji można używać również w edytorach:

 • Pomoc wyskakująca dla funkcji: Zaznacz tę alternatywę, aby podczas wpisywania funkcji wyświetlane było małe wyskakujące okienko.
 • Zapamiętaj pozycję kursora: Zaznacz tę alternatywę, aby podczas opuszczania edytora skryptów i makr zapamiętywana była pozycja kursora. Jeśli ta funkcja nie zostanie użyta, kursor będzie ustawiany na początku modułu makra oraz na końcu skryptu.
 • Kopiuj jako RTF: Zaznacz tę alternatywę, aby tekst kopiowany z okien edytora przechowywany był w Schowku nie tylko jako czysty tekst, ale również jako tekst w formacie RTF. Dzięki temu możliwe będzie wklejenie takiego tekstu wraz z pełnym formatowaniem do aplikacji obsługujących import formatu RTF.