Przeskocz do zawartości głównej

Uruchamianie QlikView

NA TEJ STRONIE

Uruchamianie QlikView

Uruchom QlikView z menu Start, Programy lub dwukrotnie kliknij dokument QlikView.

QlikView można również uruchomić z wiersza poleceń, korzystając z parametrów opisanych w następnym rozdziale.

Składnia wiersza poleceń

Składnia uruchamiania aplikacji QlikView z wiersza poleceń jest następująca:

[ path ]Qv.exe[ { switch } documentfile ]

 

Zmienna [ path ] to ścieżka pliku, która może być bezwzględna lub względna z bieżącego katalogu.

documentfile::= [ path ] documentfilename

documentfilename to nazwa pliku dokumentu.

Przełączniki

Można użyć przełączników, aby uruchomić aplikację QlikView z różnymi opcjami.

Uwaga: Przełączniki /r, /rp, /l, /lp i /nodata wzajemnie się wykluczają. W poleceniu można użyć tylko jednego z nich.
Przełączniki uruchamiania QlikView
Switch Opis
/r

Otwórz dokument, wykonaj przeładowanie i zamknij QlikView.

/rp

Otwórz dokument, wykonaj częściowe przeładowanie i zamknij QlikView.

/l Otwórz dokument i wykonaj przeładowanie.
/lp Otwórz dokument i wykonaj częściowe przeładowanie.
/nodata Otwórz dokument bez danych z pól i tabel.
/v

Przypisz wartość do zmiennej przed rozpoczęciem wykonywania skryptu.

Składnia: /vNazwaZmiennej=PrzypisanaWartość

Example: /vMyVariable=12

Uwaga: Nie można użyć /v razem z /nodata. Wartość zdefiniowana za pomocą /v nie zostanie przypisana.
/NoSecurity

Omiń zabezpieczenia QlikView przed niebezpiecznymi makrami i skryptami osadzonymi w dokumentach QlikView. Nie będą wyświetlane okna dialogowe z ostrzeżeniem wymagające od użytkownika potwierdzenia wykonania potencjalnie szkodliwego kodu.

Ostrzeżenie: Zalecamy używanie tego przełącznika z ostrożnością i tylko w przypadku znanych dokumentów.

Example:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Porada:

Aby uniknąć pojawiania się komunikatów o błędach podczas wykonywania skryptów w trybie wsadowym, ustaw zmienną skryptową errormode na 0 w skrypcie.

Zmienne błędu