Przeskocz do zawartości głównej

Określ warunek wiersza

Okno dialogowe Określ warunek wiersza można otworzyć za pośrednictwem okna dialogowego Kreator plików: Przekształć i strony Śmieci (przycisk Usunięcie warunkowe), strony Kolumna (przycisk Nowe...) lub strony Cofnij zawijanie (przycisk Warunkowe cofnięcie zawijania). W tym oknie dialogowym można zdefiniować warunek logiczny selekcji jednego albo kilku wierszy. W zależności od kontekstu wiersze, które są zdefiniowane, są usuwane, kopiowane do nowej kolumny i dzielą tabelę na kilka części.

W grupie Warunek możliwe jest określenie warunku, w którym kolumna równa się konkretnej wartości albo innej kolumnie, zakresowi wierszy lub wszystkim wierszom. Możliwe jest zastosowanie kilku warunków jednocześnie. Po zdefiniowaniu warunku należy nacisnąć przycisk Dodaj, aby dołączyć ten warunek do transformacji.

 • Porównaj z wartością: Dopasowuje komórkę do stanu komórki, co może zwrócić wartość true lub false.
 • Porównaj z kolumną: Dopasowuje komórkę do odpowiedniej komórki w innej kolumnie.
 • Zakres: Wybiera x wierszy, a następnie pomija y wierszy. Pozycje początkowe i końcowe można określać za pomocą indeksów.
 • Wszystkie wiersze: Użyj tego warunku, jeśli wybrane powinny być wszystkie wiersze.
 • Kolumna: Ustawia numer kolumny, względem której powinien zostać zastosowany warunek.
 • Od: Widoczne tylko w trybie Zakres. Ustawia numer wiersza, od którego powinny być usuwane wiersze albo od którego powinien obowiązywać drugi warunek
 • Do: Widoczne tylko w trybie Zakres. Ustawia numer wiersza, do którego powinny być usuwane wiersze albo do którego powinien obowiązywać drugi warunek
 • Wybierz: Widoczne tylko w trybie Zakres. W przypadku tej opcji możliwe jest określenie, czy wiersze powinny być cyklicznie wybierane, czy pomijane, np. cyklicznie wybierane są dwa wiersze, jeden jest pomijany. Jeśli wszystkie wiersze powinny być używane, wówczas opcję Wybierz należy ustawić na 1, a opcję Pomiń na 0.
 • Opcje: W tej podgrupie możliwe jest określenie modyfikatorów dla selekcji.
  • Uwzględnij wielk. liter: Włącz tę opcję, jeśli porównania powinny być wykonywane z uwzględnieniem wielkości liter.
  • Nie: Włącz tę opcję, jeśli kryteria selekcji powinny zostać odwrócone.
 • Warunki (AND): W tej grupie widoczne są warunki określone i uwzględnione w transformacji. Między warunkami obowiązuje logiczne AND
  • Dodaj: Dodaje bieżący warunek do listy.
  • Usuń: Usuwa wybrany warunek z listy.