Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości arkusza: Obiekty

Strona Właściwości arkusza: Obiekty umożliwia przeglądanie wszystkich obiektów arkusza znajdujących się na bieżącym arkuszu. Bardzo ułatwia to operacje na obiektach ukrytych lub wyświetlanych warunkowo.

Tabelę można sortować według dowolnej kolumny, klikając jej nagłówek. Kolumny zawierają następujące informacje:

 • ID obiektu: Wyświetla unikatowy ID obiektu dla każdego istniejącego obiektu arkusza. Obiekty powiązane mają ten sam ID obiektu.
 • Typ: Określa typ obiektu.
 • Nagłówek: Podaje ewentualny tekst wyświetlany w nagłówku obiektu.
 • Tryb wyświetlania: Podaje tryb wyświetlania obiektu: normalny, zminimalizowany, zmaksymalizowany, ukryty lub wyświetlany warunkowo.
 • Stan: Podaje stan obiektu.

  Stany alternatywne

 • Czas obl.: Czas trwania (w ms) ostatniego przeliczenia zawartości obiektu. Ta informacja ma sens jedynie w przypadku obiektów obliczanych, czyli wykresów, tabel i obiektów zawierających formuły.
 • Warstwa: Warstwy ustawia się na stronie Właściwości arkusza obiektu: Układ, gdzie pozycje Dół, Normalne i Góra odpowiadają wartościom -1, 0 oraz 1. Aby wprowadzić inną wartość, wybierz opcję Niestandardowe. Poprawne numery warstw są z zakresu od –128 do 127.
 • Pamięć: Ilość pamięci tymczasowej potrzebna do ostatniego przeliczenia zawartości obiektu. Ta informacja ma sens jedynie w przypadku obiektów obliczanych, czyli wykresów, tabel i obiektów zawierających formuły.
 • Z lewej, Góra, Z prawej, Dół: Bieżące położenie wskazanej krawędzi obiektu arkusza względem krawędzi okna dokumentu, wyrażone w pikselach.
 • Szerokość, Wysokość: Wymiary obiektu w pikselach.
 • Z lewej (min.), Góra (min.), Z prawej (min.), Dolne (min.): Bieżąca pozycja obiektu po zminimalizowaniu do postaci ikony.
 • Szerokość (min.), Wysokość (min.): Wymiary ikony obiektu

Po kliknięciu obiektu na liście można go usunąć przyciskiem Usuń lub otworzyć jego okno dialogowe Właściwości bezpośrednio z menu. Aby zaznaczyć wiele obiektów, należy je klikać z wciśniętym klawiszem Ctrl.