Przeskocz do zawartości głównej

Arkusz: Menu Obiekt

Menu zawiera następujące polecenia:

 • Właściwości: Otwiera okno dialogowe Właściwości arkusza, w którym można ustawić parametry definiujące arkusz.
 • Wybierz pola: Otwiera stronę Właściwości arkusza: Pola, na której można wybrać pola wyświetlane na arkuszu w postaci listy wartości.
 • Nowy obiekt arkusza: Otwiera menu kaskadowe z listą obiektów arkusza.
 • Kopiuj arkusz: Wykonuje pełną kopię całego arkusza wraz ze wszystkimi obiektami arkusza. Kopia będzie mieć nazwę „Kopia nazwa arkusza” i zostanie umieszczona jako ostatni arkusz dokumentu.
 • Wklej obiekt arkusza: Wkleja na arkusz obiekt arkusza wcześniej skopiowany do schowka. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+V.
 • Wklej obiekt arkusza jako łącze: Wkleja na arkusz powiązany obiekt wcześniej skopiowany do schowka. Obiekt ten jest bezpośrednio połączony z oryginałem i ma identyczne jak on atrybuty i ID obiektu.
 • Drukuj: Otwiera okno dialogowe Drukuj, w którym można określić ustawienia drukowania. Wydruk będzie zawierał obraz obszaru arkusza wraz z wszystkimi obiektami arkusza.
 • Kopiuj grafikę do schowka: Kopiuje do schowka grafikę bitmapową obszaru arkusza (i tylko tego obszaru).
 • Eksportuj grafikę do pliku: Otwiera okno dialogowe do zapisania grafiki bieżącego arkusza w pliku. Grafikę można zapisać w formacie bmp, jpg, gif lub png.
 • Pomoc: Otwiera pomoc QlikView.
 • Usuń: Usuwa arkusz wraz z wszelkimi jego obiektami arkusza.