Przeskocz do zawartości głównej

Właściwości arkusza: Zabezpieczenia

NA TEJ STRONIE

Właściwości arkusza: Zabezpieczenia

Na tej stronie właściwości można ustawić Uprawnienia użytkownika na poziomie arkusza. Domyślnie wszystkie opcje są zaznaczone (włączone). Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zawsze uzyskiwać dostęp do tego okna dialogowego i zmieniać w nim ustawienia. Ustawienia te definiują szereg zabezpieczeń zapobiegających modyfikacji układu arkusza przez zwykłych użytkowników. Dostępne opcje:

  • Dodaj obiekty arkusza: Uprawnienie do dodawania nowych obiektów arkusza.
  • Usuń obiekty arkusza: Uprawnienie do usuwania dowolnych obiektów arkusza.
  • Przenieś/zmień rozmiar obiektów arkusza: Uprawnienie do zmiany układu istniejących obiektów arkusza.
  • Kopiuj/klonuj obiekty arkusza: Uprawnienie do dodawania kopii istniejących obiektów arkusza.
  • Dostęp do właściwości obiektu arkusza: Uprawnienie do otwierania okna dialogowego Właściwości arkusza.
  • Usuń arkusz: Uprawnienie do usunięcia arkusza.
  • Dostęp do właściwości arkusza (użytkownicy): Uprawnienie do otwierania różnych stron właściwości obiektów arkusza.

Zaznaczenie opcji Zastosuj do wszystkich arkuszy spowoduje zastosowanie powyższych opcji do wszystkich arkuszy dokumentu.

  • Tylko do odczytu: Zaznacz tę opcję, aby zablokować możliwość dokonywania selekcji na wszystkich obiektach na bieżącym arkuszu. Oznacza to, że obiekty arkusza będą mogły jedynie wyświetlać wyniki selekcji dokonanych w obiektach z innych arkuszy.