Przeskocz do zawartości głównej

Menu Ustawienia

NA TEJ STRONIE

Menu Ustawienia

Dostępne u góry strony menu rozwijane Ustawienia zawiera następujące polecenia:

  • Preferencje użytkownika...: Zawiera ustawienia, które zwykle nie są zmieniane przez użytkownika przy przełączaniu na inny dokument. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Alt+U.
  • Właściwości dokumentu...: Zawiera ustawienia całego dokumentu. W tym oknie dialogowym można też ustawiać niektóre wspólne właściwości obiektów arkusza w dokumencie. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Alt+D.
  • Właściwości arkusza...: Zawiera ustawienia bieżącego arkusza. W tym oknie dialogowym można też ustawiać niektóre wspólne właściwości obiektów arkusza na bieżącym arkuszu. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Alt+S Zobacz łącza u dołu tej strony.
  • Przegląd zmiennych...: Wyświetla wszystkie nieukryte zmienne wraz z wartościami w postaci jednej listy. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Alt+V.
  • Przegląd wyrażeń...: Wyświetla pojedynczą listę do centralnego przeglądania i organizowania wszystkich wyrażeń dokumentu, arkusza i obiektów arkusza. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Alt+E.