Przeskocz do zawartości głównej

Wybierz pola

NA TEJ STRONIE

Wybierz pola

Strona Właściwości arkusza: Pola można otworzyć za pomocą polecenia Wybierz pola... z menu Układ w menu głównym. Tutaj można wybrać pola wyświetlane na aktywnym arkuszu.

  • Dostępne pola: W tej kolumnie wyświetlane są nazwy pól źródła danych. Na początku wszystkie pola (oprócz pól systemowych) są widoczne w tej kolumnie. W celu dołączenia pól systemowych należy zaznaczyć opcję Pokaż pola systemowe.
  • Pola wyświetlane w polach list: W tej kolumnie widoczne są nazwy pól wybranych z listy Dostępne pola, które będą wyświetlane na bieżącym arkuszu. Początkowo ta kolumna nie zawiera żadnych pól.
  • Dodaj: Przenosi wybrane pola z kolumny Dostępne pola do kolumny Pola wyświetlane w polach list.
  • Dodaj wszystkie: Przenosi wszystkie pola z kolumny Dostępne pola do kolumny Pola wyświetlane w polach list.
  • Usuń: Przenosi wybrane pola z kolumny Pola wyświetlane w polach list do kolumny Dostępne pola.
  • Pokaż pola z tabeli: Z tego miejsca można kontrolować pola, jakie będą wyświetlane na liście Dostępne pola. Na liście rozwijanej domyślnie wyświetlana jest opcja Wszystkie tabele. Opcja Wszystkie tabele (kwalifikowane) przedstawia pola kwalifikowane wg nazw tabel, w których te pola występują. Oznacza to, że pola klucza (łączące) będą widoczne na liście więcej niż raz. (Ta opcja jest używana tylko w celu wyświetlania i nie dotyczy pól Qualify w skrypcie ładowania). Można także wyświetlać pola tylko jednej tabeli naraz.
  • Pokaż pola systemowe: Na liście Dostępne pola będą wyświetlane pola systemowe.
  • OK: Zmiany zostaną zastosowane.
  • Anuluj: Anuluje wszelkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Kliknięciami wybierz używane lub usuwane pola, a następnie przenieś je do odpowiedniej kolumny przyciskami Dodaj > lub < Usuń. Logika aplikacji QlikView obejmuje wszystkie pola z obu kolumn, ale tylko pola w prawej kolumnie są wyświetlane na bieżącym arkuszu.

Listy wartości, w których wyświetlane są wybrane pola, mają domyślną konfigurację arkusza. Aby zmienić wygląd listy wartości, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i z menu niezależnego obiektu wybierz opcję Właściwości.

Nie ma możliwości wybrania pól niewymienionych na liście. W tym celu trzeba wykonać nowy skrypt.