Przeskocz do zawartości głównej

Znaczniki pól

NA TEJ STRONIE

Znaczniki pól

Znaczniki pól umożliwiają dodawanie metadanych do pól w modelu danych. Istnieją dwa rodzaje znaczników pól:

 • Systemowe znaczniki pól

  Systemowe znaczniki pól są generowane automatycznie podczas wykonywania skryptu i ładowania danych. Niektóre znaczniki w skrypcie można modyfikować. Znaczniki systemowe są zawsze poprzedzone znakiem $.

 • Niestandardowe znaczniki pól

  Można dodawać niestandardowe znaczniki do pól w skrypcie ładowania przy użyciu instrukcji Tag. Nazwy znaczników niestandardowych muszą być różne od wszystkich nazw znaczników systemowych.

  Tag

  Untag

Systemowe znaczniki pól

Następujące systemowe znaczniki pól są generowane pod koniec generowania skryptu.

Systemowe znaczniki pól
Tag Opis Można je modyfikować w skrypcie.
$system

Pole systemowe generowane przez aplikację QlikView podczas wykonywania skryptu.

Pola systemowe

Nie
$key Pole klucza udostępniające powiązanie między co najmniej dwoma tabelami. Nie
$keypart Pole należy do co najmniej jednego klucza syntetycznego. Nie
$syn

Klucz syntetyczny

Klucze syntetyczne

Nie

$hidden

Pole ukryte, to znaczy niewyświetlane na żadnej liście selekcji pól podczas tworzenia wykresów, wymiarów lub miar. Pól ukrytych można używać w wyrażeniach, ale należy podać nazwę pola.

Aby określić, które pola mają być ukryte, można użyć zmiennych systemowych HidePrefix i HideSuffix.

HidePrefix

HideSuffix

Tak
$numeric Wszystkie wartości pola (różne od NULL) są liczbowe. Tak
$integer Wszystkie wartości pola (różne od NULL) są liczbami całkowitymi. Tak
$text Pole nie zawiera żadnych wartości liczbowych. Tak
$ascii Wartości pola zawierają wyłącznie standardowe znaki ASCII. Tak
$date Wszystkie wartości pola (różne od NULL) można interpretować jako daty (liczby całkowite). Tak
$timestamp Wszystkie wartości pola (różne od NULL) można interpretować jako znaczniki czasu. Tak

Następujące znaczniki są ustawiane w oknie dialogowym Właściwości dokumentu: Tabele oraz mogą być włączane i wyłączane przez użytkownika:

 • $dimension — określa pole zalecane do użycia w wymiarach wykresów, na listach wartości itd.
 • $measure — określa pole zalecane do użycia w wyrażeniach.