Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje trygonometryczne i hiperboliczne

W tej sekcji opisano funkcje dotyczące wykonywania operacji trygonometrycznych i hiperbolicznych. We wszystkich funkcjach argumenty są wyrażeniami dającymi w wyniku kąty mierzone w radianach, gdzie x należy interpretować jako liczbę rzeczywistą.

Wszystkie kąty są mierzone w radianach.

Wszystkie funkcje mogą być stosowane zarówno w skryptach ładowania, jak i wyrażeniach wykresu.

Przykłady:  

Poniższy kod skryptu ładuje tabelę przykładową, a następnie ładuje tabelę zawierającą obliczone operacje trygonometryczne i hiperboliczne na wartościach.

SampleData: LOAD * Inline [Value -1 0 1]; Results: Load *, cos(Value), acos(Value), sin(Value), asin(Value), tan(Value), atan(Value), atan2(Value, Value), cosh(Value), sinh(Value), tanh(Value) RESIDENT SampleData; Drop Table SampleData;

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com