Przeskocz do zawartości głównej

Include

Zmienna Include/Must_Include określa plik, który zawiera tekst, jaki powinien zostać umieszczony w skrypcie i oceniony jako kod skryptu. Można przechowywać części kodu skryptu w oddzielnym pliku tekstowym i używać ich wielokrotnie w wielu dokumentach. Jest to zmienna definiowana przez użytkownika.

Syntax:  

$(Include=filename)

$(Must_Include=filename)

 

Istnieją dwie wersje zmiennej:

  • Include nie generuje błędu, jeśli nie można znaleźć pliku; nie pojawia się żadna informacja o niepowodzeniu.
  • Must_Include generuje błąd, jeśli nie można znaleźć pliku.

Jeśli ścieżka nie zostanie określona, nazwa pliku będzie określana względem katalogu roboczego dokumentu QlikView. Można także określić bezwzględną ścieżkę do pliku.

Uwaga: Konstrukcja set Include =filename nie ma zastosowania.

Examples:  

$(Include=abc.txt);

$(Must_Include=abc.txt);